อนุทิน 169559 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๘๓๗

การทำงานนั้น…อย่าคิดว่าเราเก่งอยู่คนเดียว

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)