อนุทิน 169133 - อาจารย์ต้น

การประเมินผู้เรียนแบบออนไลน์: การสังเกต, การตรวจสอบตนเอง, และเครื่องมือสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ตอนจบ

การประเมินตนเอง

-ผู้เรียนตรวจคำตอบของตนเองโดยใช้คำตอบที่ถูกต้อง (key) และรายงานกลับในกรณีที่ไม่เข้าใจ -ครูแสดงคำตอบให้ทั้งหมด แต่จะมีคำตอบหนึ่งซึ่งผิด นักเรียนต้องชี้ว่าอันไหน สิ่งนี้จะเน้นไปที่สิ่งที่ผู้เรียนยังไม่เข้าใจ มากกว่าจะเป็นสิ่งที่ผู้เรียนรู้อยู่แล้ว

-ให้เพื่อนช่วยประเมิน โดยการให้แลกกันตรวจ ซึ่งอาจผ่านโปรแกรมการพูดคุย (chat) หรืออีเมล์ ผู้เรียนจะได้รายงานถึงสิ่งที่เป็นจุดแข็งและประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน การให้เพื่อนช่วยประเมินจะลดแรงกดดันจากตัวปัจเจกบุคคลได้

คำถามที่เป็นแบบออนไลน์

การใช้โพล และคำถาม ถือเป็นวิธีในการประเมินนักเรียน โดยที่ไม่ต้องใช้การตรวจมากนัก การใช้โพลและคำถามอาจไม่ระบุชื่อ ที่จะทำให้เด็กที่ไม่มีความมั่นใจสามารถทำการทดสอบได้มากขึ้น ข้างล่างคือเครื่องมือในการใช้แบบออนไลน์

-Google Form สิ่งนี้สามารถทำได้ทั้งถูกหรือผิด, คำถามแบบปรนัย, ช่องที่ทำเครื่องหมาย, คำตอบสั้นยาว ฯลฯ เธอสามารถอัฟโหลดรูปภาพ, วิดีโอ, แถบเสียง, หรือตัวบท, และถามคำถามเกี่ยวกับกิจกรรม คุณสามารถตั้งคำตอบที่ถูกต้อง เพื่อคอมพิวเตอร์จะตรวจให้คุณ

-Quizlet เว็บนี้สร้างข้อสอบให้คุณโดยการใช้ภาพ หรือคำพูดต่างๆ และยังใช้กับแผ่นกระดาษแข็งที่มีภาพเพื่อการสอน (flashcard) และกิจกรรมการจับคู่ ข้อสอบนี้สามารถใช้เป็นการบ้านหรือในชั้นก็ได้

-Kahoot เว็บนี้สามารถสร้างคำถามได้ทั้งนักเรียนที่เป็นปัจเจกหรือกลุ่มก็ได้

แปลและเรียบเรียงข้อมูลจาก

Karen Waterston. Assessing Learners Online: Noticing, Self-checking, and Online quiz tools. Pdf.

เขียน 29 Aug 2020 @ 18:46 ()


ความเห็น (0)