อนุทิน 168886 - ทศทัศน์ บุญตา

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563

     วันนี้มีเรียนช่วงบ่าย....แต่ว่า ก็ต้องแยกร่าง เพราะมีภารกิจไปส่งบทความวิจัยให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รวมถึงงานที่จะยื่นเอกสารขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ป.เอก (ได้ทุน กทม.) หลังจากที่สอบผ่านไปด้วยดีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ...วันนี้ออกจากบ้านตั้งแต่ 7 นาฬิกา ถึงมหาวิทยาลัยประมาณ 9 นาฬิกา แต่ต้องไปปริ๊นซ์งานที่บัณฑิตวิทยาลัยก่อนเพราะปริ๊นซ์เตอร์ที่บ้านเสีย...และแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น....ต้องปรับแก้งานเนื่องจากยังพบข้อผิดพลาดอยู่จนล่วงเลยเวลาไปจวบจน 10.30 นาฬิกา จึงได้ไปพบอาจารย์ ...ในภาพรวมงานแก้ไม่มาก....แต่ใช้เวลาไปถึง 12 นาฬิกา .... เลยต้องรีบกลับมาเรียน Online ให้ทันในเวลา 13 นาฬิกา ....กว่าจะรถจากปทุมธานีมาฟิวเตอร์ปาร์ครังสิต...แล้วต่อรถมาคู้บอน...แทบกระอักเลือด....ก่อนลงรถตู้...อาจารย์เร่มสนทนาในห้องเรียนแล้ว...จำต้องเรียนผ่านมือถือไปก่อน....จนมาถึงบ้าน....ลมแทบจับ...เพราะอากาศร้อนมากๆๆๆ ...วันนี้เรียนกับ อ.วรางคณาหรือ อ. นุ้ย แห่งรั้วนนทรี ไปมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ๆ และอาจารย์ ...จากคำศัพท์ทางการศึกษาพิเศษและจิตวิทยา....ทำให้ได้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษเพิ่มขึ้นอย่างมาก...Hi Light คือ วันนี้ได้เรียนรูั้เกี่ยวกับ "การประเมินพฤติกรรม" ซึ่งจะต้องสังเกตได้ วัดได้ว่าเกิดขึ้นกี่ครั้ง เกิดขึ้นนานเท่าใด มีความคงเส้นคงวา มีจุดเริ่มต้น มีจุดสิ้นสุด และสามารถประเมินได้...ทำให้ผู้เขียนได้ทบทวนพฤติกรรมของเด็กพิเศษในประจำชั้น....และนำไปเป็นหัวข้อในงานที่ อ.นุ้ย มอบหมายให้เขียนนิยามพฤติกรรมปัญหาในห้องเรียน ผู้เขียนจึงนิยามพฤติกรรมปัญหาในห้องเรียนของตนเองว่า "พฤติกรรมสุดขั้ว" ...เนื่องจากมีเด็กพิเศษคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมแสดงออกมาอย่างสุดขั้วใน 2 ลักษณะคือ 1) หลับ 2) ป่วน ...ผู้เขียนรู้สึกสนุกและมีความสุขกับการเรียนปริญญาโท (ได้ทุน สพฐ.) ใบนี้มากๆ แม้ว่าจะเพิ่งเริ่มต้นก็ตาม แม้ว่าต้องบริหารจัดการเวลาที่คาบเกี่ยวกับการทำวิจัย ป.เอกก็ตาม...อยากขอบคุณตนเองที่กล้าจะขอทุน...ที่กล้าจะสอบเข้าเรียน...อยากจะขอบคุณทุกๆ โอกาสที่ สพฐ. และ ม.เกษตรศาสตรมอบให้ผู้เขียน...ผู้เขียนตั้งปณิธานอย่างแน่วแน่ว่าจะนำความรู้มาพัฒนา กทม และประเทศไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้...
เขียน 26 Jul 2020 @ 22:48 ()


ความเห็น (0)