อนุทิน 168835 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๓๐๘

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำ มรภ.พิบูลสงคราม ครั้งที่ ๓…เป็นทั้งกรรมการและเลขานุการ เห็นอะไรในบางอย่างจากที่ประชุม…เรื่องราวต่าง ๆ มิมีอะไรที่สมบูรณ์แบบจริง ๆ ในสมัยก่อน ๆ มิมีเรื่องแบบนี้ให้ได้เห็น

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)