อนุทิน 168608 - อาจารย์ต้น

จงอย่าคิดว่า

คุณอยู่เหนือใคร

หรือต่ำกว่าใคร

จงมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอ!

เขียน 29 Jun 2020 @ 18:40 ()


ความเห็น (0)