อนุทิน 168476 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๐๓๖

การสร้างผู้บริหารจากรุ่นสู่รุ่นนั้น สำคัญมากต่อการบริหารประเทศ เพราะบางคนขึ้นมาเป็นผู้บริหารกันแล้ว อาจไม่ทราบเรื่องอะไรเลย…บางทีทำผิด ทำถูก ซึ่งเป็นปัญหาต่อการทำงานของคนทำงานประจำ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)