อนุทิน 168474 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๐๓๔

ทำไม จึงต้องเรียนรู้อยู่เสมอ…เพราะการเรียนรู้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ยิ่งยุคปัจจุบัน ศตวรรษที่ ๒๑ วิถีมนุษย์ คือ ต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ว่าชีวิตประจำวัน…ชีวิตในวัยทำงาน เรียกว่า “เรียนรู้จนตาย” เพราะนี่คือ การพัฒนามนุษย์เพื่อให้รู้ทันโลกของการเปลี่ยนแปลง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)