อนุทิน 168044 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๘๔

ทุกเรื่องราวที่แต่ละคนแสดงออกมา ล้วนมี-ไม่มีเหตุผลในตนเอง…บางคนมีอคติ-ไม่มีอคติ ชีวิตนี้ คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิตนี้…สำหรับฉัน ฝึกที่จะไม่มีอคติกับใคร ใส่ใจในธรรม ฝึกจิตให้สงบ นิ่งเท่านั้นพอ…เป็นคนที่ไม่ชอบยุ่งเรื่องของผู้อื่น มองดูแต่ตัวเราเอง มิคิดเปรียบเทียบกับใคร

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)