อนุทิน 167993 - อาจารย์ต้น

Faux pas (คำนาม) = ความผิดพลาดในทางสังคม, ผิดขั้นตอน, ไม่รู้ประสีประสา เช่น

Talking business at dinner is a faux pas in France.

การคุยเรื่องธุรกิจในเวลาอาหารเย็นเป็นสิ่งที่ผิดขั้นตอนทางสังคมในฝรั่งเศส

……….

เขียน 23 Apr 2020 @ 18:34 ()


ความเห็น (0)