อนุทิน 167816 - พี่มด

พี่มด
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปกติไม่ค่อยได้ศึกษากฎหมาย ด้วยเพราะคิดว่าไม่ได้ต้องใช้ ต้องเกี่ยวข้อง แต่ในความเป็นจริงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันหลากหลายมาตราที่เราควรรู้ โดยเฉพาะเมื่อคุณเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และถูกแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการตรวจรับงาน …ด้วยเพราะชะล่าใจ ไว้ใจ เชื่อใจ และไม่มีประสบการณ์ ไม่อยากขัดแย้งกับผู้มีอำนาจด้วยเหตุผลความจำเป็นบางประการ เราจึงลงนามตรวจรับงานซ่อมมูลค่า 200,000 บาท ไป ไม่อยากเชื่อว่าหลังจากนั้นอีกไม่นาน สตง.ก็เข้าตรวจและพบสิ่งผิดปกติว่าเราตรวจรับงานไม่ถูกต้อง เราถูกให้ชี้แจง และอยู่ในขั้นตอนการรอสอบสวนทางวินัยจากนิติกร…แถมมีประโยคที่ล่องลอยมาเข้าหูว่า “สมน้ำหน้าตรวจรับเอง ร้องเอง เข้าตัวเอง”

เขียน 07 Apr 2020 @ 14:56 ()

คำสำคัญ (Tags) #บทเรียนสำคัญอีกครั้งในชีวิตความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจให้เสมอครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะอาจารย์ต้น