อนุทิน 167763 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๖๘

แม้ว่าจังหวัดสั่งให้ปิดมหาวิทยาลัย…ปิดจริงอยู่ แต่ในบางครั้ง มีงานด่วน งานสำคัญ ก็ต้องออกมาทำ เพราะไม่เช่นนั้นงานก็จะเสียหาย…งานยังคงต้องเดินหน้าต่อไป…ได้จัดเวรเจ้าหน้าที่ให้มาทำงาน ๒ คนต่อวัน…มอปิดเหมือนจะสบาย แต่ในความสบายนั้น ความจริงสู่ให้มาทำงานปกติจะดีกว่า เพราะเรื่องบางเรื่องหากมาทำจะทำให้งานเดินหน้าไปดีกว่า…ดังนั้น ฉันจึงต้องออกมาทำงานที่มอ แต่ต้องถูกตรวจวัดไข้ตามจุดที่จังหวัดได้ตั้งจุดไว้…ในการเรียนรู้ เรื่อง โรคโควิด-๑๙ ก็ทำให้ฉันได้เรียนรู้ มีทั้งเรื่องดี และเรื่องไม่ดีจากโควิดกับการใช้ชีวิตประจำวัน

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)