อนุทิน 167677 - อาจารย์ต้น

Modest (คำคุณศัพท์) = ที่ไม่พูดกับทักษะหรือความสำเร็จของตนเอง ถ่อมตน เช่น

He is very modest about his achievements.

เขามักจะถ่อมตนโดยไม่พูดกับความสำเร็จของตนเอง

………..

เขียน 27 Mar 2020 @ 18:45 ()


ความเห็น (0)