อนุทิน 167568 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๔๖

โลกเปลี่ยนไปเยอะมาก…แต่ความคิดเราไม่เคยเปลี่ยน…จงประยุกต์ใช้และเปลี่ยนแปลงตามโลก จะทำให้เป็นคนไม่ขวางโลก

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)