อนุทิน 167369 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๕๔

ถึงเวลา…ภาครัฐต้องสร้างระบบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น…ในทุก ๆ ระบบ…เนื่องจากเพราะต้องการให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพของการบริหารจัดการ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)