อนุทิน 167287 - สินชัย

สินชัย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ

学佛人要懂得爱众生、爱国家、爱人民,慈悲和谐,这是一种善缘。

Pinyin :
Xué fú rén yào dǒngdé ài zhòngshēng, ài guójiā, ài rénmín, cíbēi héxié, zhè shì yīzhǒng shàn yuán.

อ่านออกเสียง :
คนที่ศึกษาศาสนาพุทธ ต้องรู้จักรักสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย รักประเทศชาติ รักประชาชน มีความเมตตากรุณา สมัครสมานสามัคคี เหล่านี้เป็นกรรมดี ที่สมควรต้องปฏิบัติทั้งสิ้น

สินชัย ผู้แปล
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ขอขอบคุณคติคำสอนภาษาจีน จาก ebooks.xinlingfamen

#หนีห่าว #ผิงอัน #ศาสนากับภาษา #มาเรียนภาษาจีนกันเถอะ

เขียน 23 Feb 2020 @ 21:52 () แก้ไข 23 Feb 2020 @ 21:54, ()

คำสำคัญ (Tags) #หนีห่าว#ผิงอัน#มาเรียนภาษาจีนกันเถอะ#ศาสนากับภาษาความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ Wasawat Deemarn และ คุณท่าชนะ (Thachana Man) สำหรับกำลังใจครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ Wasawat Deemarn และ คุณ คนท่าชนะ (Thachana Man) สำหรับกำลังใจครับ