อนุทินล่าสุด


สินชัย
เขียนเมื่อ

境界沒有絕對的好與壞
人也是一樣 關鍵在於
我們用什麼心態、動機去面對

~永富法師

Pinyin :
Jìngjiè méiyǒu juéduì de hǎo yǔ huài
rén yěshì yīyàng guānjiàn zàiyú
wǒmen yòng shénme xīntài, dòngjī qù miàn duì

~yǒngfù fǎshī

แปลเป็นไทย :
สถานการณ์บนโลกไม่มีขอบเขตที่แน่นอนว่า ตรงไหนดีหรือที่ไหนร้าย
มนุษย์ก็เช่นเดียวกัน ความสำคัญอยู่ที่ว่า
เราใช้วิสัยทัศน์ และ เหตุจูงใจอะไรเข้าไปเผชิญหน้า

คัดลอกมาจาก ~永富法師

สินชัย ผู้แปล
๗ เมษายน ๒๕๖๓

ขอขอบคุณคติธรรมคำสอนภาษาจีน/ รูปภาพจากเพจ Kitty Sun‎ 佛光人

หนีห่าว #ผิงอัน #ศาสนากับภาษา #มาเรียนภาษาจีนกันเถอะความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
สินชัย
เขียนเมื่อ

ปล่อยวาง

聖嚴法師 –

「放下它」,並不是從此不再處理,而是該怎麼處理就怎麼處理,
盡心盡力去做,但內心不憂慮。
憂慮是沒有智慧的人,懂得放下,才有智慧,才能自在。

「放下」是事情過了,就不再牽掛,不再影響到自己。

Pinyin :
Shèng yán fǎshī –

`fàngxià tā’, bìng bùshì cóngcǐ bù zài chǔlǐ, ér shì gāi zěnme chǔlǐ jiù zěnme chǔlǐ,
jìnxīn jìnlì qù zuò, dàn nèixīn bù yōulǜ.
Yōulǜ shì méiyǒu zhìhuì de rén, dǒngdé fàngxià, cái yǒu zhìhuì, cáinéng zìzài.

`Fàngxià’shì shìqíngguòle, jiù bù zài qiānguà, bù zài yǐngxiǎng dào zìjǐ.

แปลเป็นไทย :
เสิ้งเอวี๋ยนฝ่าซือ กล่าวว่า

” ปล่อยวางมันลงไป “ ย่อมไม่ใช่ว่าตั้งแต่นี้ไปไม่ดูแลจัดการอีกต่อไป แต่กลับเป็นว่า ควรจะต้องจัดการอย่างไรก็จัดการไปเช่นนั้น
ตั้งอกตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะทำต่อไป แต่ภายในใจไม่กังวลห่วงใย
การกังวลห่วงใยเป็นเรื่องของคนที่ไม่มีปัญญา รู้จักการปล่อยวาง ถึงจะมีปัญญา ถึงจะสามารถอยู่อย่างสุขสบาย

” ปล่อยวาง “ หมายถึงเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว ก็ไม่ต้องกังวลใจ อย่าปล่อยให้มามีอิทธิพลกระทบถึงตัวเองอีกต่อไป

คัดลอกมาจาก 聖嚴法師

สินชัย ผู้แปล
๖ เมษายน ๒๕๖๓

ขอขอบคุณคติธรรมคำสอนภาษาจีน รูปภาพจากเพจ Bee Khoon‎

หนีห่าว #ผิงอัน #ศาสนากับภาษา #มาเรียนภาษาจีนกันเถอะความเห็น (2)

ขอบคุณมากครับ คุณ Wasawat Deemarn คุณธิ และ คุณประสิทธิ์ ฉิมบุญมา

ขอขอบคุณ อาจารย์ต้น และ คุณคนท่าชนะ (Thachana Man)

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
สินชัย
เขียนเมื่อ

ตั้งหลักคิด พิชิตคำนินทา

聽到流言,先要靜下心來反省自己,
有則改之,無則勉之。
如果心浮氣躁,流言的殺傷力會更大。

【聖嚴法師 108 自在語】(第二集)

Pinyin :Tīngdào liúyán, xiān yào jìng xiàxīn lái fǎnxǐng zìjǐ,
yǒu zé gǎi zhī, wú zé miǎn zhī.
Rúguǒ xīn fúqì zào, liúyán de shāshāng lì huì gèng dà.

Shèng yán fǎshī 108 zìzài yǔ

แปลเป็นไทย :
เมื่อได้ยินเสียงซุบซิบนินทา ก่อนอื่นต้องตั้งสมาธิทำตัวให้นิ่ง คิดทบทวนพิจรณาตัวเองเสียก่อน
ถ้าทำผิดจริง จัดการแก้ไข ถ้าไม่ได้ทำผิดอะไร อย่าไปทำอย่างนั้นเข้า
ถ้าหากไม่อดทนและใจร้อน อาจทำให้คำนินทายิ่งทวีความรุนแรงก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้

คัดลอกมาจาก 【聖嚴法師 108 自在語】(第二集)

สินชัย ผู้แปล
๖ เมษายน ๒๕๖๓

ขอขอบคุณคติธรรมคำสอนภาษาจีน รูปภาพจากเพจ Bee Khoon‎【聖嚴法師 108 自在語】

หนีห่าว #ผิงอัน #ศาสนากับภาษา #มาเรียนภาษาจีนกันเถอะความเห็น (2)

ขอบคุณมากครับ คุณ Wasawat Deemarn คุณธิ

ขอขอบคุณ อาจารย์ต้น และ คุณคนท่าชนะ (Thachana Man)

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
สินชัย
เขียนเมื่อ

人生要在和諧中求發展,
又在努力中見其希望。

【聖嚴法師 108 自在語】(第二集)

Pinyin :
Rénshēng yào zài héxié zhōng qiú fāzhǎn,
yòu zài nǔlì zhōng jiàn qí xīwàng.

Shèng yán fǎshī 108 zìzài yǔ

แปลเป็นไทย :
ชีวิตมนุษย์ต้องแสวงหาความร่วมมือกันในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อความก้าวหน้า ท่ามกลางบรรยากาศของความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกัน
และมองหาความหวังจากมันท่ามกลางความมานะอุตสาหะอันนั้น

คัดลอกมาจาก 【聖嚴法師 108 自在語】(第二集)

สินชัย ผู้แปล๖ เมษายน ๒๕๖๓

ขอขอบคุณคติธรรมคำสอนภาษาจีน รูปภาพจากเพจ Bee Khoon‎【聖嚴法師 108 自在語】

หนีห่าว #ผิงอัน #ศาสนากับภาษา #มาเรียนภาษาจีนกันเถอะความเห็น (1)

ขอบคุณมากครับ คุณ Wasawat Deemarn และ คุณธิ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
สินชัย
เขียนเมื่อ

淨化人心,少欲知足;
淨化社會,關懷他人。

【聖嚴法師 108 自在語】(第一集)

Pinyin :
Jìnghuà rénxīn, shǎoyù zhīzú;
jìnghuà shèhuì, guānhuái tārén.

Shèng yán fǎshī 108 zìzài yǔ

แปลเป็นไทย :
ชำระล้างจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ลดความโลภทำให้รู้จักพอ
ชำระล้างสังคมให้สะอาดหมดจด เป็นการเอาใจใส่ห่วงใยผู้คน

สินชัย ผู้แปล
๖ เมษายน ๒๕๖๓

ขอขอบคุณคติธรรมคำสอนภาษาจีน รูปภาพจากเพจ Bee Khoon‎【聖嚴法師 108 自在語】

หนีห่าว #ผิงอัน #ศาสนากับภาษา #มาเรียนภาษาจีนกันเถอะความเห็น (2)

ขอบคุณมากครับ คุณ Wasawat Deemarn และ คุณธิ

ขอขอบคุณ อาจารย์ต้น และ คุณคนท่าชนะ (Thachana Man)

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
สินชัย
เขียนเมื่อ

「快樂」像香水,
向人灑得多,
自己也必沾上幾滴;
讓我們隨時隨地 ……
散播快樂的種子吧!

Pinyin :
`Kuàilè’xiàng xiāngshuǐ,
xiàng rén sǎ dé duō,
zìjǐ yě bì zhān shàng jǐ dī;
ràng wǒmen suíshí suídì……
sànbò kuàilè de zhǒngzǐ ba!

แปลเป็นไทย :
“ ความสุข “ เหมือนกับน้ำหอม
ยิ่งประพรมให้ผู้อื่นมาก
ก็ย่อมต้องกระเซ็นโดนตัวเองเปียกยิ่งมากหยดเช่นกัน
ไม่ว่าจะเป็นที่ไหน แห่งหนตำบลใด ขอให้พวกเรา….
มาช่วยกันแพร่กระจายเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขกันเถอะ!

สินชัย ผู้แปล
๖ เมษายน ๒๕๖๓

ขอขอบคุณคติธรรมคำสอนภาษาจีน/ รูปภาพจากเพจ 靜思語

หนีห่าว #ผิงอัน #ศาสนากับภาษา #มาเรียนภาษาจีนกันเถอะความเห็น (3)

ขอบคุณครับ อาจารย์ต้น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
สินชัย
เขียนเมื่อ

內心的苦難,增長我們的智慧;
生活的苦難,增進我們的福報。

【聖嚴法師 108 自在語】(第二集)

Pinyin :
Nèixīn de kǔnàn, zēngzhǎng wǒmen de zhìhuì;
shēnghuó de kǔnàn, zēngjìn wǒmen de fú bào.

Shèng yán fǎshī 108 zìzài yǔ

แปลเป็นไทย :
ความลำบากทุกข์ยากภายในใจ เสริมสร้างปัญญาให้กับเรา
ความลำบากทุกข์ยากในชีวิต เสริมสร้างกรรมดีที่จะตามไปสนองให้เรา ในชาตินี้หรือชาติหน้า

คัดลอกมาจาก 【聖嚴法師 108 自在語】(第二集)

สินชัย ผู้แปล
๖ เมษายน ๒๕๖๓

ขอขอบคุณคติธรรมคำสอนภาษาจีน/ รูปภาพจากเพจ ‎Bee Khoon‎ 【聖嚴法師 108 自在語】

หนีห่าว #ผิงอัน #ศาสนากับภาษา #มาเรียนภาษาจีนกันเถอะความเห็น (3)

ขอบคุณครับ อาจารย์ต้น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
สินชัย
เขียนเมื่อ

做事要有计畫, 用錢要有预算,
修學要有目標,未来要有希望。

~ 星云大师 ~ 《佛光菜根谭》

Pinyin :
Zuòshì yào yǒu jì huà, yòng qián yào yǒu yùsuàn,
xiū xué yào yǒu mùbiāo, wèilái yào yǒu xīwàng.

Xīngyún dàshī “fóguāng càigēn tán”

แปลเป็นไทย :
ทำงานต้องมีวางแผน ใช้เงินต้องมีงบประมาณการ
เล่าเรียนต้องมีเป้าหมาย อนาคตต้องมีความหวัง

คัดลอกมาจาก ~ 星云大师 ~ 《佛光菜根谭》

สินชัย ผู้แปล
๖ เมษายน ๒๕๖๓

ขอขอบคุณคติธรรมคำสอนภาษาจีน/ รูปภาพจากเพจ 香港中文大學人間佛教研究中心

หนีห่าว #ผิงอัน #ศาสนากับภาษา #มาเรียนภาษาจีนกันเถอะความเห็น (3)

ขอบคุณครับ อาจารย์ต้น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
สินชัย
เขียนเมื่อ

อย่าให้ความสนใจเสียงวิจารณ์ ด่าว่า นินทา…

心要隨時把自我看淡一點,
看輕一點, 這樣煩惱就較少,
煩惱少的人較能開悟..

如果有人對你批評, 破壞, 侮辱,
你把它當作是在山谷中,
是自己講話的一種回音,
或想這只是聲音而已並沒有意義.

◇ 聖嚴法師《禪的世界》

Pinyin :
Xīn yào suíshí bǎ zìwǒ kàndàn yīdiǎn,
kànqīng yīdiǎn, zhèyàng fánnǎo jiù jiào shǎo,
fánnǎo shǎo de rén jiào néng kāi wù..

Rúguǒ yǒurén duì nǐ pīpíng, pòhuài, wǔrǔ,
nǐ bǎ tā dàng zuò shì zài shāngǔ zhōng,
shì zìjǐ jiǎnghuà de yīzhǒng huíyīn,
huò xiǎng zhè zhǐshì shēngyīn éryǐ bìng méiyǒu yìyì.

◇ Shèng yán fǎshī “chán de shìjiè”

แปลเป็นไทย :
ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดใจต้องคาดหวังจากตนเองให้น้อยลง
ประเมินตัวเองให้ต่ำลง เช่นนี้ปัญหาเทียบแล้วก็จะน้อยตามลงไปด้วย
คนที่มีปัญหาน้อยลงเทียบแล้วก็จะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงได้

ถ้าหากมีคนวิจารณ์คุณ ว่าร้ายทำลายคุณ ดูถูกด่าทอคุณ
คุณก็เอามันเปรียบเสมือนว่าไปวางไว้ในหุบเขา
คิดเสียว่าเป็นเสียงสะท้อนของคำพูดของคุณเอง
หรือคิดว่ามันเป็นแค่เพียงเสียงเท่านั้นไม่มีความหมายอะไร

คัดลอกมาจาก ◇ 聖嚴法師《禪的世界》

สินชัย ผู้แปล
๕ เมษายน ๒๕๖๓

ขอขอบคุณคติธรรมคำสอนภาษาจีน/ รูปภาพจากเพจ ‎Bee Khoon‎ 【聖嚴法師 108 自在語】

หนีห่าว #ผิงอัน #ศาสนากับภาษา #มาเรียนภาษาจีนกันเถอะความเห็น (2)

ขอบคุณมากครับ คุณ Wasawat Deemarn คุณธิ และ คุณแสงแห่งความดี…

ขอบคุณครับ อาจารย์ต้น และ คุณธิ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
สินชัย
เขียนเมื่อ

เอาโรคภัยไข้เจ็บฝากไว้กับหมอ

把病交给医生,
把命交给菩萨,
如此一来,
自己就是没有事的健康人。

~ 圣严法师108自在语 ~

Pinyin:
Bǎ bìng jiāo gěi yīshēng,
bǎ mìng jiāo gěi púsà,
rúcǐ yī lái,
zìjǐ jiùshì méiyǒu shì de jiànkāng rén.

~ Shèng yán fǎshī 108 zìzài yǔ ~

แปลเป็นไทย :
เอาโรคภัยไข้เจ็บฝากไว้กับหมอ
เอาชีวิตฝากไว้กับพระโพธิสัตว์
ถ้าหากเป็นเช่นนี้แล้ว
ตัวเองก็จะเป็นคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีปัญหาอะไร

คัดลอกมาจาก ~ 圣严法师108自在语 ~

สินชัย ผู้แปล
๔ เมษายน ๒๕๖๓

ขอขอบคุณคติธรรมคำสอนภาษาจีน/ รูปภาพจากเพจ 林國裕‎聖嚴法師的智慧聲音

หนีห่าว #ผิงอัน #ศาสนากับภาษา #มาเรียนภาษาจีนกันเถอะความเห็น (2)

ขอบคุณมากครับ อาจารย์ต้น

ขอบคุณมากครับ คุณ Wasawat Deemarn

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
สินชัย
เขียนเมื่อ

เคารพบูชาพระพุทธศาสนา เสริมสร้างโชคและปัญญา

朝山禮拜來修行,祈福消災願易成;
口唱耳聽心恭敬,三步一拜向前行;
身心舒暢好感應,業消障除福.慧增。

【聖嚴法師108自在語】(第三集)

Pinyin :
Cháoshān lǐbài lái xiūxíng, qífú xiāo zāi yuàn yì chéng;
kǒu chàng ěr tīng xīn gōngjìng, sān bù yī bài xiàng qián xíng;
shēnxīn shūchàng hǎo gǎnyìng, yè xiāo zhàng chú fú. Huì zēng.

Shèng yán fǎshī 108 zìzài yǔ

แปลเป็นไทย :
จาริกแสวงบุญเคารพกราบไหว้เพื่อปฏิบัติธรรม
สวดมนต์ขอพรให้โชคดี ขจัดปัดเป่าภัยอัตราย ความปรารถนาสำเร็จได้โดยง่าย
ปากสรรเสริญ หูฟังธรรม ใจแสดงความเคารพ
ก้าวไปทางใดไหว้ไปทุกที่มุ่งเดินไปข้างหน้า
กายใจสุขสบายไร้กังวลการตอบสนองว่องไวดี
ขจัดอุปสรรคในการงานหมดสิ้น เสริมสร้างโชคดีและสติปัญญาให้เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย

คัดลอกมาจาก 【聖嚴法師108自在語】(第三集)

สินชัย ผู้แปล
๓ เมษายน ๒๕๖๓

ขอขอบคุณบทความภาษาจีน รูปภาพจากเพจ ‎林芳羽‎ 【聖嚴法師 108 自在語】

หนีห่าว #ผิงอัน #ศาสนากับภาษา #มาเรียนภาษาจีนกันเถอะความเห็น (2)

ขอขอบคุณ คุณ Wasawat Deemarn มากนะครับ

ขอขอบคุณ อาจารย์ต้น มากนะครับ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
สินชัย
เขียนเมื่อ

人生的起起落落,
都是成長的經驗。

【聖嚴法師108自在語】(第一集)

Pinyin :
Rénshēng de qǐ qǐ luòluò,
dōu shì chéngzhǎng de jīngyàn.

[Shèng yán fǎshī 108 zìzài yǔ] (dì yī jí)

อ่านออกเสียง :
เหรินเซิง เตอ ฉี่ฉี่ ลั่วลั่ว
โตว สื้อ เฉิงจ่าง เตอ จิงเอี้ยน

[ เสิ้งเอวี๋ยนฝ่าซือ 108 จื้อจ้ายอวี่ ] ( ตี้ อี๋ จี๋ )

แปลเป็นไทย :
การขึ้นขึ้นลงลงของชีวิตมนุษย์
ล้วนเป็นประสบการณ์ในการเจริญเติบโตสู่ความมีวุฒิภาวะ

คัดลอกมาจาก 【聖嚴法師108自在語】(第一集)

สินชัย ผู้แปล
๒ เมษายน ๒๕๖๓

ขอขอบคุณคติธรรมธรรมคำสอนภาษาจีน/ รูปภาพจากเพจ ‎林芳羽‎ ถึง 【聖嚴法師 108 自在語】

หนีห่าว #ผิงอัน #ศาสนากับภาษา #มาเรียนภาษาจีนกันเถอะความเห็น (1)

ขอขอบคุณ คุณ Wasawat Deemarn คุณ แสงแห่งความดี… และ อาจารย์ต้น มากนะครับ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
สินชัย
เขียนเมื่อ

มาทำความรู้จักความหมายที่แท้จริงของ เมตตากรุณา กัน

慈悲,並不是做爛好人、做鄉愿,而是做對人有益有利的事,幫助他人一起提昇心靈的品質和情操。

【聖嚴法師 108 自在語】(第四集)

Pinyin :Cíbēi, bìng bùshì zuò làn hǎorén, zuò xiāngyuàn, ér shì zuò duì rén yǒuyì yǒulì de shì, bāngzhù tārén yīqǐ tíshēng xīnlíng de pǐnzhí hé qíngcāo.

Shèng yán fǎshī 108 zìzài yǔ

แปลเป็นไทย :
เมตตากรุณา ย่อมไม่ใช่เป็นการพยายามทำดีกับทุกคน ไม่ใช่หน้าไหว้หลังหลอก แต่กลับเป็นการทำเรื่องที่มีผลประโยชน์ต่อทุกคน ช่วยเหลือผู้อื่นในการยกระดับคุณภาพและความรู้สึกนึกคิดของจิตวิญญานขึ้นพร้อมกัน

คัดลอกมาจาก 【聖嚴法師 108 自在語】(第四集)

สินชัย ผู้แปล
๑ เมษายน ๒๕๖๓

ขอขอบคุณคติธรรมคำสอนภาษาจีน รูปภาพจากเพจ‎Bee Khoon‎ 【聖嚴法師 108 自在語】

หนีห่าว #ผิงอัน #ศาสนากับภาษา #มาเรียนภาษาจีนกันเถอะความเห็น (1)

ขอขอบคุณ คุณ Wasawat Deemarn คุณธิ คุณแสงแห่งความดี และ อาจารย์ต้น มากนะครับ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
สินชัย
เขียนเมื่อ

少批評他人,多檢討自己,向他人學習;
對過去要有慚愧心,對未來要有悲願心。
如果能有這樣的心態,我們就能成為一個非常謙虛的人。

聖嚴法師 –

Pinyin :
Shǎo pīpíng tārén, duō jiǎntǎo zìjǐ, xiàng tārén xuéxí;
duì guòqù yào yǒu cánkuì xīn, duì wèilái yào yǒu bēiyuàn xīn.
Rúguǒ néng yǒu zhèyàng de xīntài, wǒmen jiù néng chéngwéi yīgè fēicháng qiānxū de rén.

Shèng yán fǎshī –

แปลเป็นไทย :
วิจารณ์คนอื่นให้น้อยลง วิเคราะห์ตัวเองให้มากขึ้น หัดศึกษาเรียนรู้จากคนอื่น
รู้สึกละอายใจกับอดีตที่ผ่านไป มีความปรารถนาที่จริงจังกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง
ถ้าหากสามารถมีวิสัยทัศน์เช่นนี้อยู่ในจิตใจ เราก็จะกลายเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

คัดลอกมาจาก 聖嚴法師 –

สินชัย ผู้แปล๑ เมษายน ๒๕๖๓

ขอขอบคุณคติธรรมคำสอนภาษาจีน รูปภาพจากเพจ‎Bee Khoon‎ 【聖嚴法師 108 自在語】

หนีห่าว #ผิงอัน #ศาสนากับภาษา #มาเรียนภาษาจีนกันเถอะความเห็น (1)

ขอขอบคุณ คุณ Wasawat Deemarn และ อาจารย์ต้น มากนะครับ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
สินชัย
เขียนเมื่อ

ทักทายกันเช้านี้ด้วยบทกลอนสบายๆนะครับ

每天在開心中度過,
在快樂中前行,
珍惜人生好時光。

幸福美好! 早安!

Pinyin :
Měitiān zài kāixīn zhōng dùguò,
zài kuàilè zhōng qián xíng,
zhēnxī rénshēng hǎo shíguāng.

Xìngfú měihǎo! Zǎo ān!

แปลเป็นไทย :
ก้าวผ่านทุกวันไปด้วยความสบายใจ
เบิกบานสำราญใจมุ่งไปข้างหน้า
ทะนุถนอมรักษาวันเวลา
สำนึกในคุณค่าหาใดเปรียบปาน

ขอให้โชคดีมีความสุข ชีวิตสวยสดงดงาม

อรุณสวัสดิ์

สินชัย ผู้แปล
๑ เมษายน ๒๕๖๓

ขอขอบคุณเจ้าของรูปภาพ/ คติธรรมคำสอนภาษาจีน ส่งมาให้โดย คุณชนะ Mr. Chana 蔡重先生

หนีห่าว #ผิงอัน #ศาสนากับภาษา #มาเรียนภาษาจีนกันเถอะความเห็น (2)

ขอบคุณมากครับ อาจารย์ต้น

ขอขอบคุณ คุณ Wasawat Deemarn มากนะครับ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
สินชัย
เขียนเมื่อ

應該忙中有序的趕工作,不要緊張兮兮的搶時間。

【聖嚴法師~心靈環保法語】

Pinyin :
Yīnggāi mángzhōng yǒu xù de gǎn gōngzuò, bùyào jǐnzhāng xī xī de qiǎng shíjiān.

[Shèng yán fǎshī ~xīnlíng huánbǎo fǎyǔ]

แปลเป็นไทย :
ในระหว่างที่งานยุ่งวุ่นวาย ควรรีบเร่งทำงานอย่างเป็นระเบียบ
ไม่ต้องตื่นเต้นเคร่งเครียดในการแข่งกับเวลา

คัดลอกมาจาก 【聖嚴法師~心靈環保法語】

สินชัย ผู้แปล
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ขอขอบคุณคติธรรมคำสอนภาษาจีน/ รูปภาพ จากเพจ 法鼓山

หนีห่าว #ผิงอัน #ศาสนากับภาษา #มาเรียนภาษาจีนกันเถอะความเห็น (3)

ขอบคุณมากครับ คุณ Wasawat Deemarn

ขอบคุณมากครับ อาจารย์ต้น

ขอบคุณมากครับ คุณ สุธิชัย ศรีหะวรรณ์

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
สินชัย
เขียนเมื่อ

ตื่นรู้ขึ้นมาจากความหลง

驚覺執迷已近悟,知迷不悟錯中錯。

❤開機就有智慧~桌布下載

Pinyin :
Jīng jué zhí mí yǐ jìn wù, zhī mí bù wù cuò zhōng cuò.

❤Kāijī jiù yǒu zhìhuì ~zhuōbù xiàzài

แปลเป็นไทย :
ตื่นรู้ขึ้นมาจากความหลงในการทำสิ่งผิด แสดงว่าคุณเข้าใกล้การรู้แจ้งเห็นจริงแล้ว
รู้ว่าหลงทำในสิ่งที่ผิดแต่ไม่รู้แจ้งเห็นเห็นจริงในความผิดนั้น แสดงว่าคุณกำลังอยู่ท่ามกลางความหายนะ

คัดลอกมาจาก ❤開機就有智慧~桌布下載

สินชัย ผู้แปล
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

ขอขอบคุณคติธรรมคำสอนจากเพจ 法鼓山

หนีห่าว #ผิงอัน #ศาสนากับภาษา #มาเรียนภาษาจีนกันเถอะความเห็น (4)

ขอขอบคุณ คุณ Wasawat Deemarn สำหรับกำลังใจครับ

ขอขอบคุณ อาจารย์ต้น สำหรับกำลังใจครับ

ขอขอบคุณ คุณ ธิ สำหรับกำลังใจครับ

ขอขอบคุณ คุณ เพชรน้ำหนึ่ง สำหรับกำลังใจครับ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
สินชัย
เขียนเมื่อ

ความเมตตากรุณาเกิดขึ้นมาจากอะไร?

慈悲,是以平等、無差別、非對立的態度,來看待一切人。

【聖嚴法師 108 自在語】(第四集)

Pinyin :
Cíbēi, shì yǐ píngděng, wú chābié, fēi duìlì de tàidù, lái kàndài yīqiè rén.

Shèng yán fǎshī 108 zìzài yǔ

แปลเป็นไทย :
ความเมตตากรุณาเกิดขึ้นมาจาการเอา วิสัยทัศน์ ของ ความเท่าเทียมกัน ไม่มีความแตกต่าง การไม่ตอบโต้กัน นำมาปฏิบัติต่อคนทุกคน

คัดลอกมาจาก【聖嚴法師 108 自在語】(第四集)

สินชัย ผู้แปล
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓

ขอขอบคุณคติธรรมคำสอนภาษาจีน รูปภาพ จากเพจ Bee Khun - 【聖嚴法師 108 自在語】

หนีห่าว #ผิงอัน #ศาสนากับภาษา #มาเรียนภาษาจีนกันเถอะความเห็น (2)

ขอบคุณมากครับ อาจารย์ต้น

ขอขอบคุณ คุณ Wasawat Deemarn สำหรับกำลังใจครับ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
สินชัย
เขียนเมื่อ

วิธีที่ดีที่สุดในการขจัดความโลภ

戒貪最好的方法,就是多布施、 多奉獻、多與人分享。

【聖嚴法師 108 自在語】(第一集)

Pinyin :
Jiè tān zuì hǎo de fāngfǎ, jiùshì duō bùshī, duō fèngxiàn, duō yǔ rén fēnxiǎng.

Shèng yán fǎshī 108 zìzài yǔ

แปลเป็นไทย :
วิธีที่ดีที่สุด ในการป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดความโลภ ก็คือ การทำบุญให้ทานให้มากขึ้น อุทิศตนให้มากขึ้น แบ่งปันกับผู้อื่นให้มากขึ้น

คัดลอกมาจาก【聖嚴法師 108 自在語】(第一集)

สินชัย ผู้แปล
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓

ขอขอบคุณกระติกธรรมคำสอน/ รูปภาพภาษาจีน จากเพจ Bee Khun - 【聖嚴法師 108 自在語】

หนีห่าว #ผิงอัน #ศาสนากับภาษา #มาเรียนภาษาจีนกันเถอะความเห็น (2)

ขอบคุณ คุณ Wasawat Deemarn มากครับ

ขอบคุณมากครับ อาจารย์ต้น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
สินชัย
เขียนเมื่อ

只要自己的心態改變,環境也會跟著改變,世界上沒有絕對的好與壞。

師父法語

Pinyin :
Zhǐyào zìjǐ de xīntài gǎibiàn, huánjìng yě huì gēnzhe gǎibiàn, shìjiè shàng méiyǒu juéduì de hǎo yǔ huài.

Shīfu fǎyǔ

แปลเป็นไทย :
เพียงแค่ท่าทีของจิตใจเปลี่ยนแปลงไป สถานการณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย บนโลกนี้ไม่มีอะไรที่เลวหรือดีอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

สินชัย ผู้แปล
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓

ขอขอบคุณคติธรรมคำสอนภาษาจีน จากเพจ 法鼓山全球資訊網 ประพันธ์โดย 聖嚴法師ความเห็น (2)

ขอบคุณมากครับ ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

ขอบคุณมากครับ คุณ Wasawat Deemarn คุณ ธิ และ อาจารย์ต้น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
สินชัย
เขียนเมื่อ

ที่สุดของความดีกับความชั่ว

善的一半,眼前雖然看似吃虧,最後必然會勝利。
惡的一半,本來雖會佔些便宜,最後注定要失敗。

星雲大師─《佛光菜根譚》
?【星雲大師人間佛教語錄】

Pinyin :
Shàn de yībàn, yǎnqián suīrán kàn shì chīkuī, zuìhòu bìrán huì shènglì.
È de yībàn, běnlái suī huì zhàn xiē piányí, zuìhòu zhùdìng yào shībài.

Xīngyún dàshī ─“fóguāng càigēn tán”
?[xīngyún dàshī rénjiān fójiào yǔlù]

แปลเป็นไทย :
ครึ่งหนึ่งของความดี ถึงแม้ที่เห็นอยู่ตรงหน้าจะเสียเปรียบ ท้ายที่สุดแล้วก็จะต้องได้ชัยชนะอย่างแน่นอน
ครึ่งหนึ่งของความชั่ว ถึงแม้ว่าแต่เดิมจะได้เปรียบอยู่บ้างก็ตามที ท้ายที่สุดก็ถูกกำหนดให้ต้องพ่ายแพ้อยู่ดี

คัดลอกมาจาก 星雲大師─《佛光菜根譚》
?【星雲大師人間佛教語錄】

สินชัย ผู้แปล
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓

ขอขอบคุณคติธรรมคำสอน/ รูปภาพจากเพจ 佛光山佛陀紀念館

หนีห่าว #ผิงอัน #ศาสนากับภาษา #มาเรียนภาษาจีนกันเถอะความเห็น (2)

ขอบคุณครับ ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

ขอบคุณมากครับ อาจารย์ต้น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
สินชัย
เขียนเมื่อ

ร่วมมือกันหยุดเชื้อ เพื่อชาติกันนะครับ

抗疫時期, 平安健康。
早安!

Pinyin :
Kàng yì shíqí, píng’ān jiànkāng.
Zǎo ān!

ช่วงเวลาต่อต้านไวรัส
ป้องกันตัวเคร่งครัดระเบียบจัด
กินร้อนช้อนเราทุกทุกนัด
Social Distancing ปฏิบัติหัดให้ชิน

ขอให้สงบสุขปลอดภัย สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงนะครับ

อรุณสวัสดิ์

สินชัย ผู้แปลและประพันธ์กลอน
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓

ขอขอบคุณเจ้าของรูปภาพ คำแนะนำภาษาจีน ส่งมาให้โดย คุณชนะ Mr. Chana 蔡重先生

หนีห่าว #ผิงอัน #ศาสนากับภาษา #มาเรียนภาษาจีนกันเถอะความเห็น (2)

ขอบคุณมากครับ คุณ Wasawat Deemarn และ อาจารย์ต้น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
สินชัย
เขียนเมื่อ

การเก็บรักษาความมั่งคั่งสูงศักดิ์เอาไว้กับตัว

若望常保富貴,培福要緊,
富貴多從積福來。

【聖嚴法師108自在語】(第三集)

Pinyin :
Ruò wàng chángbǎo fùguì, péi fú yàojǐn,
fùguì duō cóng jī fú lái.

[Shèng yán fǎshī 108 zìzài yǔ] (dì sān jí)

อ่านออกเสียง :
รั่ว อว้าง ฉางเป่า ฝู้กุ้ย, เผยฝู้ เอี้ยวจิ่ง,
ฝู้กุ้ย ตัว ฉงจื้อ ฦุ้ หลาย

แปลเป็นไทย :
หากคาดหวังที่จะรักษาความมั่งคั่งสูงศักดิ์เอาไว้อยู่เสมอ
การทะนุบำรุงโชคดีเป็นเรื่องสำคัญ
ความมั่งคั่งสูงศักดิ์ส่วนมากมาจากความโชคดีที่สะสมเอาไว้

คัดลอกมาจาก 【聖嚴法師108自在語】(第三集)

สินชัย ผู้แปล
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

ขอขอบคุณคติธรรมคำสอน/ รูปภาพภาษาจีนจากเพจ ‎林芳羽‎ - 【聖嚴法師 108 自在語】

หนีห่าว #ผิงอัน #ศาสนากับภาษา #มาเรียนภาษาจีนกันเถอะความเห็น (3)

ขอบคุณมากครับ คุณ Wasawat Deemarn ขอให้ปลอดภัยจาก มลภาวะเป็นพิษ ที่เกิดอยู่ขณะนี้นะครับ

ขอบคุณมากครับ อาจารย์ต้น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
สินชัย
เขียนเมื่อ

清楚知道自己的「需要」,
化解個人欲望的「想要」。

【聖嚴法師108自在語】(第二集)

Pinyin :
Qīngchǔ zhīdào zìjǐ de xūyào', huàjiě gèrén yùwàng de xiǎng yào’.

[Shèng yán fǎshī 108 zìzài yǔ](dì èr jí]

แปลเป็นไทย :
เข้าใจ “ ความจำเป็น “ ของตัวเองอย่างแจ่มชัด
ทำให้เปลี่ยนแปลง “ ความต้องการ “ ของตัณหาของตนได้

คัดลอกมาจาก 【聖嚴法師108自在語】(第二集)

สินชัย ผู้แปล
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ขอขอบคุณคติธรรมคำสอน รูปภาพภาษาจีน จาก Page 林芳羽‎【聖嚴法師 108 自在語】

มาเรียนภาษาจีนกันเถอะ #ศาสนากับภาษา #ผิงอัน #หนีห่าวความเห็น (2)

สวัสดีครับ อาจารย์ต้น ขอบคุณมากนะครับ ที่ให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องเสมอมา

สวัสดีครับ Wasawat Deemarn ขอบคุณมากนะครับ ที่ให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องเสมอมา

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี