อนุทิน 167277 - สินชัย

สินชัย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การให้อภัย

心里放不过自己,是没有智慧;
心里放不过别人,是没有慈悲。

Pinyin :
Xīnlǐ fàng bùguò zìjǐ, shì méiyǒu zhìhuì;
xīnlǐ fàng bùguò biérén, shì méiyǒu cíbēi.

อ่านออกเสียง :
ซินหลี่ ฝั้ง ปู๋กั้ว จื้อจี่, สื้อ เหมยโหย่ว จื้อหุ้ย
ซินหลี่ ฝั้ง ปู๋กั้ว เปี๋ยเหริน, สื้อ เหมยโหย่ว ฉือเปย

แปลเป็นไทย :
ภายในใจไม่อภัยให้ตัวเอง คือไม่มีปัญญา
ภายในใจไม่อภัยให้ผู้อื่น คือไม่มีเมตตากรุณา

สินชัย ผู้แปล
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ขอขอบคุณคติคำสอนภาษาจีน ของ 圣严法师 จากเว็บไซต์ 名言通

#หนีห่าว #มาเรียนภาษาจีนกันเถอะ #ผิงอัน #ศาสนากับภาษา #ปัญญา #เมตตากรุณาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ JJ คุณ Wasawat Deemarn และ คุณ คนท่าชนะ (Thachana Man) อาจารย์ต้น สำหรับกำลังใจครับ