อนุทิน 167210 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๒๘

ความแก่ชรา…มิต้องเรียกหา แต่ความมีคุณค่า ต้องกระทำเอง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)