อนุทิน 167171 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๑๔

ฉันเดินเลย…ผ่านจุดนั้น มานานมากแล้ว ด้วยการอาศัยเวลา…ประสบการณ์เป็นตัวบอกเล่าเรื่องราว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)