อนุทิน 167152 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ตื่นเช้าไม่ได้. ไม่ได้วิ่ง งานแน่น. รักษาคนไข้. ประสานให้ สวรส. เตรียมพร้อมจัดประชุมพนักงานเก็บข้อมูลงานวิจัยพรุ่งนี้ ตรวจเอกสารชุดจ่ายเงิน. บันทึกความเสี่ยงและเพิ่มการแก้ไขของหน่วยงาน … เย็น ๆ เช็ดโต๊ะ. โล๊ะสะสางเอกสารไม่ใช้แล้ว

ค่ำฝึกวิ่ง. stride repeat ให้เท้าก้าวซอยได้มาก ๆ. แต่ก็เหนื่อยมากความเห็น (0)