อนุทิน 167095 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๙๘

การฝึกจิต…ไม่ให้ฟุ้ง ฝึกปฏิบัติในทุก ๆ วัน ทุก ๆ วินาที จะทำให้ใจเราสงบ เย็นลงมาก…โดยเฉพาะวิธีการเข้าใจธรรมชาติของชีวิตจริง ๆ…รู้อะไร ก็ไม่สู้ เท่ากับการที่เรารู้ “ความเป็นจริง”

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)