อนุทิน 167056 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๘๔

ชีวิตที่ตัวเราต้องดำเนินต่อไปด้วยการลงมือปฏิบัติ ด้วยตัวของเราเองเท่านั้น…มิมีผู้ใดทำให้ นอกจากตัวของเราเอง มิลงมือทำ ก็จะไม่อาจรู้ได้ว่า สิ่งที่เราต้องการนั้น คือ สิ่งใด

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)