อนุทิน 166986 - อาจารย์ต้น

equivocate (คำกริยา) = พูดเล่นลิ้น พูดสองนัย มีความหมายหลบซ่อน เช่น

Stop equivocating!, express yourself clearly.

อย่าพูดไม่ชัดเจนแบบนั้น แสดงตัวตนออกมาอย่างชัดแจ้งสิ

…………

เขียน 26 Jan 2020 @ 18:37 ()


ความเห็น (0)