อนุทิน 166940 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๖๖

วันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๖๓…เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมโครงการการเขียนสมรรถนะ สำหรับการประเมินบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องบงกชเพชร โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)ความเห็น (0)