อนุทิน 166916 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๕๘

จงลงมือทำ ด้วยตัวของเราเอง…เราทำ แต่มิใช่เพื่อให้คนอื่นมอง ผลงานคือตัวของเราทำ…คนมองแต่มิได้ลงมือทำ ซึ่งผลที่ออกมานั้น มันต่างกัน

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)