อนุทิน 166883 - ต้นโมกข์

การวิจารณ์: มนุษยศาสตร์ในใจกลางของการศึกษาแบบองค์รวมในโลกที่ใช้เทคโนโลยี ตอนที่ 3

กรณีการศึกษาแบบองค์รวม (holistic education)

สิ่งที่โลกนี้ต้องการคือการศึกษาเยาวชนทั้งในด้านเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์ (humanities) เราต้องการเทคโนโลยีที่เข้าใจมนุษยศาสตร์ และนักมนุษยศาสตร์ที่เข้าใจเทคโนโลยี

เมื่อ Steve Jobs ที่เคยเข้าเรียนและลาออกจากวิทยาลัยศิลปะศาสตร์เล็กๆแห่งหนึ่ง เมื่อถูกถามว่าเรียนวิชาอะไรที่สำคัญในนั้น เขาตอบว่าเป็นการประดิษฐ์ตัวอักษร (calligraphy) เขารู้เรื่องการรประดิษฐ์อักษรทำให้เขาสร้างตัวพิมพ์ในแมคอินทอชได้ เมื้อเปิดตัว IPad อันใหม่ เขายังกล่าวว่า

“มันเป็น DNA ของ Apple ในการที่เทคโนโลยีแต่งงานกับศิลปะศาสตร์ การแต่งงานกับมนุษยศาสตร์ทำให้เราได้ยินเสียงหัวใจของเรากำลังร้องเพลง”

Mark Zuckerberg เคยเรียนวิชาจิตวิทยา แต่ลาออกมาก่อน ยังกล่าวว่า

“เฟซบุ๊คคือการรวมกันระหว่างจิตวิทยา, สังคมวิทยา, และเทคโนโลยี”

ฉันคิดว่าฉันควรจะเริ่มเสียที สิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกไม่ใช่เทคโนโลยีแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีผู้สร้างนวัตกรรม และผู้ประกอบการรายย่อย ที่นำเทคโนโลยีมาแต่งงานกับการออกแบบ, จิตวิทยา, และสังคมวิทยา

แปลและเรียบเรียงจาก

Tommy Koh. Commentary: Humanities at the heart of a holistic education in a tech-driven world.

เขียน 17 Jan 2020 @ 18:55 ()


ความเห็น (0)