อนุทิน 166877 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๓๙

เช้านี้…สอนพี่ฟ้าคราม เรื่อง “สติ”…จะทำอะไรก็ขอให้มีสติ รู้ตัวว่ากำลังจะทำอะไร จิตใจไม่ล่องลอยไปที่อื่น ให้มีความรู้สึกอยู่กับตัวของเราเอง นี่คือ สติ…สิ่งที่ย่าสอนให้กับเธอวันละนิด ในการใช้ชีวิตประจำวัน

เรียนรู้…จากตัวของพวกเราเองความเห็น (0)