อนุทิน 166846 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๓๑

การกระทำใด ๆ ของตัวเรา หากเราคิดว่า “ทำดีที่สุดแล้ว” จงอย่าใส่ใจในเรื่องอื่น…เพราะสิ่งที่เราทำลงไปนั้น สุดท้ายจะกลับมายังตัวเราให้รับทราบผลของการกระทำนั้นเอง…คงไม่พ้น “กฎแห่งกรรม”…ตระหนักรู้แล้ว จะทราบด้วยตัวของเราเอง และสิ่งต่าง ๆ นั้น จะคอยปกป้อง คุ้มครองตัวของเราเอง จึงมิต้องห่วง กังวล แม้สิ่งที่เราเข้าไปใกล้ เราอาจจะไม่รู้ว่า สิ่งนั้นดีหรืออันตราย แค่เราระมัดระวังให้พอประมาณ และจงอย่าประมาท นี่คือ ความเชื่อ ศรัทธาที่ตัวเราต้องสร้างให้เกิดขึ้นภายในตัวของเราเอง เพราะมันคือ พลังแห่งความดี…พลังดังกล่าวจะช่วยแก้ไขสถานการณ์อันเลวร้ายนั้นได้ สิ่งสำคัญ คือ การอย่ากระทำตัวให้มีอคติต่อสิ่งนั้น

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)