อนุทิน 166844 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๒๙

คนส่วนมาก ไม่ค่อยรู้ว่า…ในวันหนึ่ง ๆ สิ่งที่ตัวเองต้องการ นั่นคือ การสร้างพลังในใจของเราเองให้มีความเข้มแข็ง…เข้าใจธรรมชาติ เข้าใจตัวเอง เข้าใจมนุษย์ด้วยกัน…พร้อมมีจิตใจที่มี “ธรรมะ” หากทราบ จะเกิดพลังจิตขึ้นมาให้อยู่ในการดำรงชีวิตต่อไปได้

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)