อนุทิน 166842 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๒๗

พลังที่ยิ่งใหญ่บนโลกมนุษย์ คือ พลังความรัก เมตตา กรุณา และอุเบกขา…พรหมวิหาร ๔ ดี ๆ นี่เอง พร้อม ๆ กับการมีหิริ-โอตัปปะในการอยู่ร่วมกับมนุษย์ทุกคน…ขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ จึงจะทราบผลนั้น

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)