อนุทิน 166832 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๒๕

จิต…ยามตัวเราฝึกได้มากเข้า ๆ จะมีเรื่องบางอย่างเข้ามาทดสอบใจเราเสมอ…และทำให้เรารู้เท่าทันเรื่องและเหตุการณ์นั้น ๆ เองได้…สามารถแยกได้ว่าสิ่งไหนดี และไม่ดีต่อตัวของเราเอง…สิ่งสำคัญ นั่นคือ การระมัดระวัง!!! แต่ไม่ควรที่จะหวาดระแวงจนเกินไป…สิ่งที่ได้ คือ การเรียนรู้ แต่พึงนึกเสมอว่า “เราจะต้องไม่คิดร้ายต่อตนเองและผู้อื่น”

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)