อนุทิน 166800 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๐๗

ความเชื่อ + ศรัทธา + ตั้งมั่น ในการกระทำของตนเอง ในการทำดี…แต่ตั้งอยู่บนความระมัดระวังในทุก ๆ เรื่อง จะเป็นตัวพิสูจน์ให้ตัวเราเองทราบว่า “จะมีผลดีกลับมาสู่ตัวเราเองเช่นกัน ทั้งนี้ต้องไม่ประมาทต่อการกระทำของตัวเราเอง”

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)