อนุทิน 166785 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๐๓

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 อ่านได้ที่นี่ <a href=”https://www.gotoknow.org/posts/674304”>https://www.gotoknow.org/posts/674304</a>

เริ่มบังคับใช้ “พฤษภาคม ๒๕๖๓“ความเห็น (0)