อนุทิน 166774 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๙๔

วุฒิภาวะทางอารมณ์ สำหรับช่วงวัยนั้นสำคัญมาก…และมีความแตกต่างกันเสมอ มิมีที่จะเสมอเท่ากันได้

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)