อนุทิน 166725 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๘๐

มีความเข้าใจ…ในการก่อนที่จะว่าอะไรใคร…ควรคิด ตรึกตรองดูให้ดี ๆ เสียก่อน เพราะทุกคนมีเหตุผลในตนเองเสมอ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)