อนุทิน 166701 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๗๓

ปีใหม่ปีนี้…น้องสาวกลับมาเยี่ยมบ้าน เพราะสามีเกษียณแล้ว บริษัทจะจ้างคนทำงานเพียงแค่อายุ ๕๕ ปี…ปีหน้าคงเป็นปีที่น้องสาวก็จะเกษียณตามมาเช่นกัน…ความจริงน้องซื้อบ้านอยู่ที่ ปทุมธานีแล้ว แต่ตอนนี้อยากกลับมาอยู่ทางบ้าน เลยมาเตรียมที่จะปลูกบ้านอีกหลังหนึ่ง เพราะมีที่ดินที่พ่อได้ยกให้พร้อมกับซื้อเพิ่มซึ่งติดกับที่เดิมที่พ่อได้ยกให้ มีร่วม ๔ ไร่…ชีวิตหลังเกษียณ ที่พวกเราพอใจในสิ่งที่เป็นธรรมดาของชีวิตกัน…ปีใหม่ พวกเราไปหาพ่อ-แม่ที่เจดีย์ที่วัด ซึ่งรกมาก ๆ พวกเราได้ไปทำความสะอาด ตัดต้นไม้ ให้เอี่ยมตา…หากวิญญานของพ่อและแม่ยังอยู่ คงดีใจที่พวกเราได้มาเยี่ยมหา และรักกันเช่นที่พ่อ-แม่ต้องการให้เป็นความเห็น (0)