อนุทิน 166679 - อาจารย์ต้น

สำนวน a shot in the dark= การยิงในความมืด

ความหมาย ความพยายามที่จะเดาถึงบางสิ่งบางอย่าง โดยที่ไม่มีความรู้ หรือข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้น เช่น

From listening, I can’t tell who composed it. Beethoven, maybe, but that’s a shot in the dark.

จากการฟัง ฉันไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นคนแต่ง บางครั้งอาจเป็นบีโทเฟ่น แต่นั่นเป็นการคาดเดาล้วนๆ

…………………

เขียน 31 Dec 2019 @ 13:29 ()


ความเห็น (0)