อนุทิน 166673 - ต้นโมกข์

สำนวน The salt of the earth= เกลือจากแผ่นโลก

ความหมาย คนที่ซื่อสัตย์ และเป็นคนดีมากๆ เหมือนดังเกลือรักษาความเค็ม เช่น

Mrs. Jones is the salt of the earth. She is the first to help anyone in trouble.

คุณโจนเป็นคนที่ดีมากๆ หล่อนเป็นคนแรกที่ช่วยเหลือใครก็ได้หากลำบาก

…………………

เขียน 30 Dec 2019 @ 18:39 ()


ความเห็น (0)