อนุทิน 166648 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๖๘

การบริหารความขัดแย้ง…สำคัญมาก ๆ กับยุคนี้…เป็นงานที่ท้าทายต่อการปฏิบัติงานมาก ๆ…หากเทียบเมื่อ ๓๐ ปีที่แล้ว ไม่ค่อยมีนักกับเรื่องการบริหารความขัดแย้ง…แต่ก็มีความคลุมเครืออยู่ในการทำงานร่วมกัน ที่สุดก็หาทางออกด้วยกันได้…แต่ยุคนี้ ดูเหมือนความขัดแย้งมีความรุนแรงมาก หากไม่พอใจสุดท้ายก็พึ่ง “ศาลปกครอง”…ดูเหมือนว่าจะรุนแรงขึ้นทุกวัน…เสมือนว่า “เราต้องปรับตัวเองในการทำงานให้ได้”…ทราบหรือไม่ว่า สุดท้ายจะไม่มีความสุขในการทำงาน เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)