อนุทิน 166543 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๔๖

ยุคปัจจุบัน ตั้งแต่ เทคโนโลยี เข้ามาแพร่ ระบาดในสังคม…ทำให้เห็นหลายสิ่ง หลายอย่าง เกิดการเปลี่ยนแปลงไป ให้คิดว่า บางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป มีทั้งดีบ้าง + เสียบ้าง คละเคล้า ปะปนกันไป มิมีสิ่งใดที่มีดีเสียอย่างเดียว…ขึ้นอยู่กับมนุษย์จะเป็นผู้เลือกเสพ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)