อนุทิน 166520 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๓๙

สิ่งที่ดีสำหรับผลงานต่าง ๆ ในอนาคต นั่นคือ การประยุกต์ใช้ให้เป็น และทำให้ได้…คงต้องใช้เวลานานพอสมควร ทุกอย่าง ขึ้นอยู่กับตัวของเราที่ต้องลงมือทำ โดยเฉพาะอาศัยความรู้ เวลา และประสบการณ์เข้ามาช่วยในการกระทำเพื่อให้เกิดกับคำว่า “ประยุกต์”

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)