อนุทิน 166517 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๓๖

เขียนไว้ ร่วม ๑๐ ปี…ยังไม่ไปถึงไหนกันเลย…การคิดและการทำของผู้นำยุคใหม่…<a href=”https://www.gotoknow.org/posts/386135”>https://www.gotoknow.org/posts/386135</a>#0 คงต้องใช้เวลาถึง ๕๐ ปี คริ ๆ ๆ…

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)