อนุทิน 166498 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๒๖

การสอนคน…ทางด้านความคิด ที่ปลูกฝังและใส่เข้าไปในทางกระบวนการคิด เป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ กับการสอนคน…แต่ทั้งหมดทั้งมวล ขึ้นอยู่กับปัจจัยในหลาย ๆ อย่าง ที่เป็นต้นทุนเดิมที่ติดมากับตัวคน ๆ นั้น ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ฐานะ สิ่งแวดล้อม กระบวนการคิดเดิมที่ติดตัวมา…จึงเป็นการยาก ที่จะทำให้คนทุกคนมีความเหมือนกัน…ขึ้นอยู่กับคน ๆ นั้น จะยอมรับและนำไปปรับเปลี่ยนความคิดเดิมของตนเองหรือไม่ เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดในทิศทางที่ดีขึ้น และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น…นี่คือ การพัฒนามนุษย์…

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)