อนุทิน 166428 - prayat duangmala

คำสอนของพุทธมหายาน ว่าด้วยการบำเพ็ญทานบารมี ศีลบารมี ขันติบารมี คือ การบำเฑ๋ญบุญวาสนา การบำเพ็ญฌาณบารมี ปัญญาปรมิตา คือการบำเพ็ญ ปัญญาบารมี

เขียน 02 Dec 2019 @ 12:22 ()


ความเห็น (0)