อนุทิน 166425 - พิชิตชัย ใจอารีย์

⏰ม.๖ เทอม ๒ แล้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง.. ⏰อีกไม่กี่เดือน.. ลูกสาวคนนี้..ก็จะก้าว..เข้าสู่รั้ว..มหาวิทยาลัยแล้ว.. #กำลังใจ จากพ่อแม่..มีให้เสมอ! นะจ๊ะ! ?ในการดำเนินชีวิต..ไปในหนทางของพระเจ้า…โดยผ่าน #ความเชื่อ ที่เข้มแข็ง #ความศรัทธา ที่กล้าแกร่ง จะเป็น #แรงผลักดัน #หนุนนำ ลูกไปสู่ความสำเร็จ.. ?ขอพระเจ้า #เสริมกำลัง #ชี้นำ ลูกของพระเจ้า..ดำเนินมุ่งสู่ผลสำเร็จ ตามน้ำพระทัย ของพระองค์ ด้วยเทอญ.. เอเมน!

เขียน 02 Dec 2019 @ 01:13 () แก้ไข 02 Dec 2019 @ 01:15, ()


ความเห็น (0)