อนุทิน 166422 - ต้นโมกข์

มนุษยศาสตร์ และธรรมชาติไม่ได้แบ่งแยกออกจากกัน- เราต้องพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวในการรักษาวิกฤตการณ์โลกร้อน ตอนที่ 5

แน่นอน สิ่งกีดกันกับธรรมชาติดำรงอยู่ในโลกตะวันตก แต่ระบบสังคมเศรษฐกิจของโลก ที่เกิดขึ้นมาในภูมิภาคนี้ทำให้เกิดการเผาผลาญในโลกธรรมชาติเพื่อผลกำไร การเปลี่ยนแปลงวิธีการที่จัดระบบมานี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดง่าย

มันจำเป็นต้องใช้เวลา และการศึกษาคือสิ่งสำคัญ หนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และชั้นเรียนตลอดทุกภาควิชายังคงทำลายความสัมพันธ์กับธรรมชาติ การศึกษาต้องมีการออกแบบใหม่เพื่อถ่วงดุลคนที่เข้ามาในโลกการทำงาน โดยที่ต้องใส่ใจกับสภาวะแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม ในการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ขั้นพื้นฐานที่มีอยู่อย่างแพร่หลาย เราจำเป็นที่จะต้องเริ่มต้นที่วัยเด็ก การฝึก เช่น การเดินทางไปในธรรมชาติ ในระดับประถม ซึ่งเด็กๆจะต้องบันทึกประสบการณ์ของโลกธรรมชาติ ที่อยู่ในรูปของงานเขียนและลักษณะทางศิลปะ จะทำให้พวกเขารู้สึกอัศจรรย์ใจ และเชื่อมโยงกับธรรมชาติได้ในที่สุด

แปลและเรียบเรียงจาก

Misha Ketchell. Humanity and nature are not separate—-we must see them as one to fix the climate crisis.

เขียน 01 Dec 2019 @ 19:12 ()


ความเห็น (0)