อนุทิน 166394 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๑๓

Comfort Zone…ในความหมายกว้าง ๆ คือ การยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง…ไม่ยึดติด ออกจากที่ที่เราเคยอยู่ ปรับเปลี่ยนชีวิตให้เท่าทันเหตุการณ์ ให้เท่าทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง…ซึ่งความจริง ครอบครัวของฉันออกจาก Comfort Zone กันมาร่วม ๓๐ กว่าปีแล้ว…ซึ่งในสมัยก่อน คนทั่วไปมักมองพวกเราว่า “คิดอะไรกันประหลาด ๆ”…แต่แท้ที่จริง คือ การที่ครอบครัวของเราออกจาก Comfort Zone นั่นเอง…เสมือนกับเหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ยังไม่เกิด จึงไม่มีใครทราบ…แต่พอมาถึงเหตุการณ์ ณ ปัจจุบัน ทำให้พวกเราเห็นถึงและทราบว่า “ที่พวกเราเปลี่ยนแปลงนั้น มาทันกับยุคสมัย ณ ปัจจุบันนี้”…นี่คือ ความคิดนอกกรอบ ณ สมัยนั้น

เรียนรู้…ได้จากตัวของพวกเราเองความเห็น (0)