อนุทิน 166393 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๑๒

Reskill…คำนี้ มาฮิตกันในสมัยนี้…ในความเป็นจริงจากที่ฉันทำงาน HR มา ๓๐ กว่าปีแล้ว…จริง ๆ มันคือ การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ…สำหรับตัวของฉันเอง ตั้งวันบรรจุรับราชการ จนถึงวันนี้ มิเคยหยุดการพัฒนาตัวเองเลยแม้สักวันเดียว…มีการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับทักษะ วิชาชีพของตนเอง…ฝึกการเท่าทันโลก และยอมรับกับการปรับเปลี่ยนตนเอง เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เท่าทันกับทุกคนในองค์กรที่เราได้ทำงาน…สุดท้าย จะเห็นอะไรในบางอย่างที่เราแตกต่างจากคนอื่น ๆ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)