อนุทิน 166379 - อาจารย์ต้น

มนุษยศาสตร์ และธรรมชาติไม่ได้แบ่งแยกออกจากกัน- เราต้องพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวในการรักษาวิกฤตการณ์โลกร้อน ตอนที่ 1

จากการขนส่งไปจนถึงการใช้ภายในบ้าน การผลิตอาหารไปจนถึงแฟชั่น อารยธรรมของเรากำลังทำให้เกิดความล่มสลายของนิเวศวิทยาและสภาพอากาศ

มันใช่เรื่องแปลกหรอกที่ว่าเกือบจะทุกส่วนของอุตสาหกรรมนำไปสู่ความล่มสลายของโลก ประเด็นที่ลึกลงกว่านี้จะเน้นว่าในแต่ละส่วนทำลายระบบเชิงนิเวศวิทยาของโลกนี้ทั้งสิ้น และจุดเริ่มต้นของมันไปไกลกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมมากมายนัก ในการนำเราไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ เราจะต้องหันกลับไปสู่มนุษยศาสตร์อีกครั้ง

แม้ว่าจะมีเรื่องราวที่สลับซับซ้อน และหลากหลายก็ตาม แต่การแยกที่ชัดเจนที่สุดระหว่างการแยกธรรมชาติจากมนุษย์ในวัฒนธรรมตะวันตกอาจพบได้ในการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ 2-3 แห่ง เริ่มต้นที่การแยกระหว่างคุณค่าของชาวคริสต์กับยูดาย เมื่อเกือบ 2 พันปีล่วงมาแล้ว ก่อนหน้าการแยกนั้น ระบบความเชื่อยังประกอบไปด้วยพระเจ้าที่มีหลายพระองค์ และจิตวิญญาณของแผ่นดิน (แม่ธรณี?) เช่น พวกลัทธินอกศาสนายังมีอยู่ พวกนี้จะมองถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่พบในธรรมชาติ และมนุษย์จะต้องเคารพธรรมชาติ

แปลและเรียบเรียงจาก

Misha Ketchell. Humanity and nature are not separate—-we must see them as one to fix the climate crisis.

เขียน 26 Nov 2019 @ 18:40 ()


ความเห็น (0)