อนุทิน 166327 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๐๐

ย่าจะสอนพี่ฟ้าคราม และหลาน ๆ ทุกคน…ให้มีความเป็นตัวของตัวเอง มิใช่ต้องทำตามแบบใคร ๆ เพราะนี่คือ ตัวของเราเอง…พวกหนูจงมีความเชื่อมั่นกับสิ่งต่าง ๆ ที่ครอบครัวของเราใส่เข้าไปในตัวของเธอ…ตั้งแต่รุ่นลูก ย่าจะใส่แต่สิ่งดี ๆ ที่ต้องทำ คือ ไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นต้องมาเดือดร้อน…แยกแยะให้ออกว่า สิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดี ได้ด้วยตัวของเราเอง…และสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นกับตัวพวกหนูเอง…สิ่งสำคัญ คือ การทำดีต่อผู้อื่น แต่ในการทำดี ให้สังเกตผู้อื่นด้วย ว่าเขาต้องการหรือไม่ หากไม่ต้องการ ก็ถือว่าเราทำดีต่อเขาแล้ว เขาไม่รับก็ช่างเขา เราถือว่าเราทำดีแล้ว และควรถอยห่างออกมา อย่าเซ้าซี้…เพราะสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ คือ คุณค่าที่มีอยู่ในตัวของเราเอง…อย่ารบเร้าเขา จะทำให้เขารำคาญเราได้

เรียนรู้…ด้วยตัวของเราเองความเห็น (0)